Syns ni inte ?

Retail

Digitala displayer i butik erbjuder helt nya möjligheter. Påverka kundernas köpbeslut i butik via rörligt media med rätt inspiration och känsla.

Internkommunikation

Effektiv internkommunikation ska vara digital så att den ständigt uppdateras och når fram till medatbetarna effektivt.
Här finns möjligheten att kommunicera mål och resultat på ett enkelt sätt.

Public

Offentlig verksamhet har ett ständigt växande behov av att få ut information. Digitala displayer har därför blivit ett viktigt och kostnadseffektivt kommunikationsredskap.

Nyheter i vår branch

Håll dig uppdaterad, här hittar du inspiration och nyheter från Piclers värld.